forskolejobb.se

Om dig
Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan där barnet och lärandet är i centrum. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i arbetet. I ditt arbete ingår att se till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och hålla god uppsikt över barngruppen.

Kontakten och samarbetet med föräldrarna är en viktig del i ditt arbete. Vi vill att du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal som skrift. Inlevelseförmåga och förståelse för andra människor måste prägla ditt förhållningssätt. Din uppgift är att tillsammans med arbetslaget arbeta för att föräldrarna i verksamheten skall känna sig trygga och lyssnade på.

Din profil
Utbildning
KRAV
Socialt arbete och omsorg:

Gymnasial utbildning:

Arbetslivserfarenhet
MERITERANDE
Barnskötare:Mindre än 1 års erfarenhet

Dina arbetsuppgifter
Förskolan Vi som Växer, Helge söker en glad och positiv barnskötare. Vi har en kollega som kommer att vara föräldraledig och vill hitta hens ersättare på vår avdelning Spindeln med de äldsta barnen 3-5 år. Din uppgift blir att tillsammans med oss planera verksamheten, leka och utmana barnen i deras lärande. Att ha en god uppsikt och nära relation med familjerna.
 
Som barnskötare vill vi att du ska fungera som bollplank och samtalspartner till dina kollegor. Du ska lyssna/dela
med dig av dina erfarenheter och teoretiska kunskaper. ”Vi är alla varandras arbetsmiljö” och har därför ett gemensamt ansvar att
verka för att vår värdegrund upprätthålls.

Logga

Vill du bli vår nya arbetskamrat när vår kollega går på föräldraledighet?

Företag Vi som växer AB
Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-30

Ansök nu

Dela detta jobb