forskolejobb.se

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare och lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Blackebergsskolan är en skola som ligger i ett naturskönt område i Bromma. Närhet till vatten, natur och kommunikationer och mycket engagerad personal gör att du förhoppningsvis kommer trivas hos oss. Vi arbetar målinriktat med att ständigt förbättra vår verksamhet med fokus på det pedagogiska arbetet i klassrummet samt fritidshemmens utveckling. Vi deltar i såväl större som mindre undervisningsnära forskningsbaserade projekt och har ett nära samarbete i arbetslagen.

Trygghet, ansvar, glädje, kunskap - tillsammans är våra ledord.

Läs mer på https://blackebergsskolan.stockholm.se/ hemsida.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill arbeta med oss, med halva tjänsten som lärare i idrott årskurserna F-6 och halva tjänsten som lärare i fritidshem.

Lärardelen innebär att du ansvarar för undervisningen i ämnet idrott och hälsa på skolan samt att du under delar av dagen finns med som resurs till de övriga lärarna.

Din tjänst i fritidshemmet delar du med annan personal och schemat läggs så att du har tid för planering både med dina kollegor i skolan, dina kollegor i fritidshemmet samt tid för egen planering

Tjänstens innehåll är i övrigt normalt förekommande arbetsuppgifter inom området för de båda professionerna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarexamen eller examen lärare i fritidshem.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Lärare i fritidshem med inriktning idrott

Ort
Utgår

2019-05-23

Ansök nu

Dela detta jobb