forskolejobb.se

Unik introduktion för förskollärare i Malmö

I stadsdelen Fosie i Malmö ingår alla nyanställda pedagoger i förskolan i ett ettårigt introduktionsprogram. De får bland annat en arbetsplatsmentor som ger stöd i det vardagliga arbetet. Man blir även tilldelad en huvudmentor som är ett stöd i den yrkesmässiga utvecklingen. I programmet ingår också lärgrupper, tema-dagar och individuella reflektionsträffar.

Den första kullen studenter tog examen hösten 2012.

- Det har varit väldigt kul att följa våra första deltagare i introduktionsprogrammet. Jag tror att de nu är ännu bättre rustade för sitt arbete som förskollärare i Fosie, säger Jörgen Dunér, en av dem som varit med och utvecklat programmet.