forskolejobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Forskolejobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

The Big 5 - 5 förmågor lärare bör fokusera på i bedömningsarbetet

I grundskolans nya styrdokument kan man se fem förmågor hos eleverna som genomgående anses viktiga i alla ämnen. Om lärare fokuserar på dessa förmågor i sin undervisning kommer eleverna lättare att nå målen. Detta menar universitetslektorn och läromedelsförfattaren Göran Svanelid.

The Big 5 bygger på idén om att det finns generella förmågor i skolans bedömningskriterier som inte är knutna till ett specifikt ämne. Dessa förmågor genomsyrar i princip alla grundskolans ämnen som en viktig grund för lärandet och utvecklingen. Förmågorna är alltså överförbara från ämne till ämne, vilket gör dem till något som alla lärare borde lägga lite extra energi på.

Göran Svanelid, som har tagit fram projektet The Big 5 på uppdrag av Skolverket, anser att det är svårt för både elever, lärare och föräldrar att få en övergripande bild av kunskapsmålen och läroplanen i dagsläget. Han menar att i värsta fall får elever och föräldrar ta del av 17 stycken obegripliga pedagogiska planeringar – en för varje ämne.

Om man istället skulle implementera The Big 5 i skolan skulle det bli lättare för alla inblandade parter att se hur eleven ska nå sina mål. Svanelid riktar sig därför till Sveriges lärare och råder dem att få eleverna att använda de fem förmågorna genom läxor, prov och grupparbeten. The Big 5 borde bli den röda tråden i elevernas kunskapsutveckling under hela grundskolan. Det skulle underlätta så till vida att det blir ”färre bollar i luften”.

The Big 5
1. Analysförmåga: Beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, påvisa och förklara samband. Jämföra och växla mellan olika perspektiv.
2. Kommunikativ förmåga: Diskutera, presentera, motivera, uttrycka åsikter och redogöra argument. Formulera, resonera och redovisa.
3. Metakognitiv förmåga: Tolka, värdera, reflektera och avgöra rimlighet.
4. Förmåga att hantera information: Samla, sortera och kritiskt granska information. Avgöra källors trovärdighet, skilja mellan fakta och åsikter.
5. Begreppslig förmåga: Förstå olika begrepp, relatera till andra begrepp och använda dem i nya sammanhang.