forskolejobb.se

Skolinspektionen efterlyser ett ökat fokus på lärande

En granskning som Skolinspektionen gjort av 42 förskolor runtom i landet har lett till slutsatsen att förskolorna bör fokusera mer på lärande i sin dagliga verksamhet och dessutom fördjupa arbetet med läroplanen.

Skolinspektionen anser att förskolorna bör öka sitt fokus på lärandeuppdraget i verksamheten. De ser också gärna att personalen utvecklar sitt löpande kvalitetsarbete, så det blir en självklar del av den dagliga förskoleverksamheten. Granskningen har lett till en rekommendation som säger att förskolornas personal gemensamt bör reflektera över verksamheten och ta in resultat från vetenskap och forskning kring barns lärande.