forskolejobb.se

SKL vill satsa på karriärtjänster i förskolan

Sveriges kommuner och landsting vill premiera och satsa på de skickliga förskollärarna, inte minst eftersom de ofta är en avgörande faktor för barnens trivsel och utveckling.

SKL vill därför införa ett extra statsbidrag som kan användas till löneökningar för lärare och förskollärare som bidrar till elevernas måluppfyllelse och den pedagogiska utvecklingen. SKL påpekar att en lärare eller förskollärare endast ska kunna behålla det extra lönepåslaget så länge de tillför något extra till elevernas och skolans utveckling. Med hjälp av det statsbidraget vill SKL öka antalet yrkesskickliga förskollärare. Ursprungsförslaget om karriärtjänster för lärare omfattar inte förskollärare, men SKL vill alltså utöka förslaget till att även omfatta denna grupp.