forskolejobb.se

Obligatorisk utbildning för förskolechefer röstades bort

Skolverket får årligen 115 miljoner kronor av regeringen för att bekosta rektorsutbildningar. I dagsläget deltar 18 procent av alla förskolechefer i utbildningen.

Aktörer som exempelvis Lärarförbundet har arbetat för att rektorsutbildningen ska bli obligatorisk i förskolan, men biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni säger nej till det. Hon anser att rektorsutbildningen inom förskolan bör fortsätta bedrivas på frivillig basis, främst av ekonomiska skäl. Skolverket ersätter de lärosäten som fått i uppdrag att bedriva rektorsutbildning med 24 000 kronor per år och deltagare.