forskolejobb.se

Barn inga boskap!

Förskolebarn har mindre yta att vistas på än grisar, skriver Metro.se. Enligt regelverk har i genomsnitt ett svin mer utrymme att röra sig på, än vad ett barn har i sin förskola, åtminstone ett barn i Stockholms innerstad.

Jordbruksverket har en regel på att varje svin ska ha sju kvadrat att röra sig på. Eftersom inga regler finns för barn har förskolorna bara Skolverkets rekommendationer på 7,5-9,5 kvadrats yta per barn att leka på, men genomsnittet har visat sig ligga under den nivån.

Framförallt är det smittorisken som oroar både familjer och pedagoger. Förskolor har rekommenderats och uppmuntrats till att vara yteffektiva när de organiserar lekutrymme åt barnen, vilket inte anses vara hygieniskt när många barn samsas på liten yta.