forskolejobb.se

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

I Stockholms innerstad ligger Matteusskolan som är en anrik F-9-skola med grundsärskola. Vårt uppdrag är att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Vi tar sikte på framtiden genom att lägga grunden via läroplanernas uppdrag och ämnesspecifika förmågor. Vi tar hänsyn till och utvecklas mot Stockholm stads vision om ett Stockholm för alla samtidigt som vi siktar än längre och högre genom vår egen vision om ”Vingar som bär för framtiden”.

Matteusskolans vision ”Vingar som bär för framtiden” innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vi arbetar mot uppdraget genom att våga pröva och genom att systematiskt utvärdera och lära av andra. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och lägger mycket tid på nätverk, omvärldsbevakning och tid för gemensamt arbete. I varje möte med eleverna har vi höga förväntningar, skapar förtroendefulla relationer, stärker elevernas självkänsla och låter varje individ utvecklas för att få vara sig själva.

Vår slogan, ”Kunskap är makt” är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss symboliserar ”Kunskap är makt” individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ge dem makt över sitt eget liv.

Läs mer på www.matteusskolan.stockholm.se


Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en engagerad förskolelärare till vår förskoleklassverksamhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. På skolan har vi tre förskoleklasser och arbetslaget består av nio medarbetare med blandade yrkesbakgrunder (förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare). Eftersom det finns ett nära samarbete mellan klasserna och medarbetarna på skolan söker vi dig som trivs med att samarbeta med andra. Positiv, lösningsinriktad, drivande och ett tydligt ledarskap är andra egenskaper som vi värdesätter.

För den som är intresserad finns även möjligheten att söka rollen som arbetslagsledare för arbetslaget i förskoleklass då vår nuvarande arbetslagsledare går i pension till hösten. Som arbetslagsledare ingår man i skolans ledningsgrupp och är länken till arbetslaget. Arbetslagsledare är ansvarig för att bland annat:

 • planera, genomföra och utveckla arbetet mot skolans vision ”Vingar som bär för framtiden” tillsammans med arbetslaget
 • planera, genomföra och dokumentera arbetslagsmöten
 • följa upp och utvärdera arbetslagets resultat
 • vara ledningens förlängda arm gällande kommunikation till medarbetare, elever och vårdnadshavare.
 • samordna arbetet i arbetslaget kring elevhälsa och likabehandling i nära samarbete med EHT.

Som arbetslagsledare på skolan ges 10% nedsättning i tjänst samt ett lönetillägg på 1000 kr/månad.

I arbetsuppgifterna som förskolelärare ingår att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskoleklassverksamheten genom att bland annat:

 • Arbeta för att öka elevernas språkliga medvetenhet enligt Bornholmsmodellen.
 • Introducera eleverna i det matematiska tänkandet och det engelska språket.
 • Ge eleverna daglig motorisk träning både i styrda former och mer fritt.
 • Jobba med värdegrundsfrågor.
   

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

 • är utbildad förskollärare eller lärare och har erfarenhet av att jobba i förskoleklass.
 • har en god kännedom kring skolans styrdokument.
 • visar goda ledaregenskaper och ha en god förmåga att kommunicera och att skapa positiva relationer med elever och föräldrar och därigenom skapa trygghet och ordning i klasserna.
 • har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • brinner för pedagogisk utveckling tillsammans med dina kollegor samt är kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter.

Tjänsten är en semestertjänst med ett lokalt tillägg som innebär att du har 2,5 timme förtroendetid/vecka vilket resulterar i extra lediga dagar under läsåret.

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Vi söker en engagerad förskolelärare/arbetslagsledare till förskoleklass

Ort
Kategorier
Utgår

2019-05-26

Ansök nu

Dela detta jobb