forskolejobb.se

Varbergs kommun har en vision: år 2025 ska vi vara Västkustens kreativa mittpunkt. På vägen dit ska mycket hända. Var du än bor i Varberg finns havet, bokskogen, landsbygden, staden och kulturen inom räckhåll. Varberg har en fin stadskärna, goda kommunikationer och en intressant historia. Varbergs kommun har drygt 64 000 invånare och en stadig befolkningstillväxt. Kommunen står inför flera spännande satsningar där bostäder, kommunikation och fritidsaktiviteter är i fokus. I dag är cirka 4 800 anställda och nu behöver vi fler medarbetare för att kunna förverkliga visionens verksamhetsidé. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Diamantens fritidshem ligger i en liten byggnad för sig med egen skolgård och är kopplad till Furubergsskolans förskoleklass.

ARBETSUPPGIFTER
Skola och fritidshem är lika viktiga för elevens utveckling. Skolans och fritidshemmets arbete kännetecknas av ömsesidig respekt och konstruktivt samarbete. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan och tidsmässigt ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven, och innehållsmässigt genom att ge eleverna erfarenheter och kunskaper som kompletterar skolans uppdrag. Fritidshemmet stödjer elevernas utveckling och tar till vara på elevernas lust att lära genom varierade aktiviteter och stöd, och verksamheten utformas utifrån skollag, läroplan, Skolverkets allmänna råd och förskole- och grundskoleförvaltningens verksamhetsplan.

Fritidshemmet utgör en social arena där alla elever ska uppleva tillhörighet och trygghet. Tillsammans med kollegor utformar du en lärmiljö som präglas av ett demokratiskt förhållningssätt. Läroplanen framhåller att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper såväl på fritidshem som i skolan. Som fritidspedagog organiserar du innehållet i uppdraget så att elever tränas i sin lekskicklighet.

Arbeta på fritidshemmet som är kopplat till förskoleklassen. Att tillsammans med andra pedagoger ansvara och planera upp verksamheten som utgår från läroplanen. Ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor utifrån sina egna förutsättningar. Organisera för att elever utvecklar lekskicklighet, turtagning, samförstånd och att ta hänsyn. Skapa en trygg lärmiljö där skapande arbete och lek är en väsentlig del.

Under förmiddagarna ingår det att vara resurs i förskoleklassen alternativt att ha egna lektioner i förskoleklass samt att vara rastvärd.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

KVALIFIKATIONER
Lärarlegitimation för undervisning i fritidshemmet.

Erfarenhet av att arbeta i fritidshem/förskoleklass och/eller kunskap om. NPF och lågaffektivt bemötande.

Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.

ÖVRIGT
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Logga

Fritidspedagog , Furubergsskolan

Företag Varbergs Kommun
Ort
Utgår

2019-07-31

Ansök nu

Dela detta jobb