forskolejobb.se

Varbergs kommun har en vision: år 2025 ska vi vara Västkustens kreativa mittpunkt. På vägen dit ska mycket hända. Var du än bor i Varberg finns havet, bokskogen, landsbygden, staden och kulturen inom räckhåll. Varberg har en fin stadskärna, goda kommunikationer och en intressant historia. Varbergs kommun har drygt 64 000 invånare och en stadig befolkningstillväxt. Kommunen står inför flera spännande satsningar där bostäder, kommunikation och fritidsaktiviteter är i fokus. I dag är cirka 4 800 anställda och nu behöver vi fler medarbetare för att kunna förverkliga visionens verksamhetsidé. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Ankarskolan är en skola som befinner sig i ett attraktivt område. Det är en F-9 skola med ca 610 elever. Vi befinner oss i ett spännande skede där vi utvecklar vår organisation i vår nybyggda skola och du kommer bli medarbetare i en skola med engagerade och motiverade elever och personal. Vi lägger stort fokus på undervisningsutveckling via det kollegiala samarbetet.

ARBETSUPPGIFTER
Skola och fritidshem är lika viktiga för elevens utveckling. Skolans och fritidshemmets arbete kännetecknas av ömsesidig respekt och konstruktivt samarbete. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan och tidsmässigt ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven, och innehållsmässigt genom att ge eleverna erfarenheter och kunskaper som kompletterar skolans uppdrag. Fritidshemmet stödjer elevernas utveckling och tar till vara på elevernas lust att lära genom varierade aktiviteter och stöd, och verksamheten utformas utifrån skollag, läroplan, Skolverkets allmänna råd och förskole- och grundskoleförvaltningens verksamhetsplan.

Fritidshemmet utgör en social arena där alla elever ska uppleva tillhörighet och trygghet. Tillsammans med kollegor utformar du en lärmiljö som präglas av ett demokratiskt förhållningssätt. Läroplanen framhåller att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper såväl på fritidshem som i skolan. Som fritidspedagog organiserar du innehållet i uppdraget så att elever tränas i sin lekskicklighet.

Vi på Ankarskolan letar efter en fritidspedagog som vill utveckla våra tre fritidshem tillsammans med andra i syfte att låta våra elever nå så långt de kan och hitta glädjen i vardagen. Detta kommer du att göra i samarbete med dina kollegor. På förmiddagarna kommer du få arbeta med att stödja eleverna i deras skolarbete antingen som resurs i någon av f-3 grupperna eller om du har kompetens vara ansvarig för undervisning i något ämne..

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

KVALIFIKATIONER
Lärarlegitimation för undervisning i fritidshemmet och kunskap om NPF.

Som fritidspedagog har du förståelse för att eleven utvecklar och lär under hela dagen, och utmanar lärandet hos varje elev utifrån ålder, mognad, behov och intressen. Du tar ansvar för att fritidshemmet förebygger fysisk ohälsa hos eleverna genom skapande, rörelse, lek, rekreation och vila, och tillsammans med elever, vårdnadshavare, kollegor och rektorer arbetar du för att möta varje elev i sin utveckling.

I ditt pedagogiska ledarskap har du förmåga att strukturera ditt arbete, är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av stöd, samt ser vikten av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner i fritidshemmets och skolans utvecklings- och förbättringsarbete. Du prövar och omprövar metoder, reflekterar över ditt uppdrag utifrån vetenskaplig grund och förståelse för beprövad erfarenhet, samt har ett inkluderande arbetssätt för att möta elever inom NPF då förskole- och grundskoleförvaltningen bedriver flexteamsarbete för elever i behov av särskilt stöd. Ditt förhållningssätt är att möta, stödja och utmana eleverna i deras utveckling, och du arbetar med en inkluderande elevsyn. Du arbetar med elevinflytande som en grund i planering av verksamheten.

Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.

ÖVRIGT
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Logga

Fritidspedagog , Ankarskolan

Företag Varbergs Kommun
Ort
Utgår

2019-07-28

Ansök nu

Dela detta jobb