forskolejobb.se

Logo

Förskollärare till Östertälje förskoleområde

Ort
Kategorier
Utgår

2019-05-28

Ansök nu

Förskollärare till Östertälje förskoleområde

En dag på jobbet  
Du ska med stor ambition, nyfikenhet och glädje utveckla förskolans verksamhet i samspel med kolleger och barn. Vi vill att du ser den pedagogiska miljön, leken, pedagogisk dokumentation och språkutvecklande arbetssätt som en viktig del i barns lärande. Du ska i samarbete med kollegor utveckla en god relation med barnens familjer/vårdnadshavare  
 
Som förskollärare har du ansvar för att leda, driva och utveckla det pedagogiska arbetet i samarbete med arbetslagen och ledning utifrån Reggio Emilias förhållningssätt till lärande. Vårt systematiska kvalitetsarbete ligger som grund för vårt arbete där du är en viktig del i att vara med och utveckla verksamheten.  
 
Vem är du?  
Krav:  
- Examen med legitimation från lärarhögskola. Inriktning: förskollärare eller lärare mot yngre åldrar  
 
Meriterande  
Vi ser gärna att du har:  
-Kunskaper i pedagogisk dokumentation  
-Processinriktat arbetssätt  
-Kunskap om Reggio Emilias filosofi och förhållningssätt till lärande  
-Normkritiskt förhållningssätt  
-Kunskap i språkutvecklande arbetssätt/förhållningssätt 
-Erfarenhet av inskolning 
 
Personliga egenskaper:  
Vi vill att du är en person som ser att reflektion och diskussion är en viktig del av vardagen för att vi ständigt skall befinna oss i utveckling. Olikheter är en styrka som vi värnar om. För oss är det viktigt att du är med och sprider glädje och är engagerad i ditt arbete tillsammans med barnen och kollegorna. Du skall ha kunskaper i att använda olika digitala verktyg som ett tillägg i verksamheten.   
 
Vi erbjuder dig  
- Kompetensutveckling  
- Reflektionstid  
- Generös friskvårdspeng  
- Fria pedagogiska måltider  
- Inneskor  
- Arbetskläder för utevistelse  
- Semesterväxling  
 
Om du delar vår syn på verksamheten och är utbildad förskollärare/lärare mot yngre åldrar så är du välkommen att söka tjänst hos oss.   
 
Välkommen till oss!  
Till förskolorna i Östertälje förskoleområde söker vi drivna, legitimerade förskollärare som vill vara med och utveckla vår organisation. Östertälje förskoleområde består av fyra stycken förskolor: Glasberga, Glasberga paviljongen, Hästhoven samt Tygelns förskola.  
Varje avdelning, i vår organisation, arbetar med olika projekt utifrån en gemensam projektrubrik som vi har i förskoleområdet- "Ovan och under ytan". 
Inför nästa läsår kommer vi att lägga stort fokus på kommunens gemensamma förbättringsområde språk och kunskapsutvecklande arbetssätt där olika former av berättande samt arbete med litteracitet står i fokus. Vi använder naturen som ett härligt tillägg i vårt arbete och värdgrundsfrågor för en socialt hållbar framtid.  
 
Vi har utformat tydliga strukturer för möten, nätverk och ett likvärdigt digitalt reflektionsverktyg som alla avdelningar använder för att följa upp barnens lärprocesser varje vecka.  
 
En av styrkorna i vårt område är att vi har fantastisk arkitekt utformade förskolegårdar med stor möjlighet till eget utforskande, lek och rörelse.  
Vi har två pedagogistor och en specialpedagog anställda som reflektionspartner/handledare till avdelningslagen. Östertälje förskoleområde har även delat funktionellt ledarskap där förskolechef ansvarar för det nationella uppdraget och enhetschef ansvarar för det kommunala uppdraget.  
 
Tycker du att vår organisation låter spännande? Hör av dig. Jag svarar gärna på dina frågor.  
 
Med vänlig hälsning Petra   
 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Logo
Förskollärare till Östertälje förskoleområde

Södertälje kommun – Utbildningskontoret