forskolejobb.se

Förskollärare till Nybrovägen 1, Förskolor Harvestad/Ekholmen/Blästad

Ort
Utgår

2021-10-25

Ansök nu

Förskollärare till Nybrovägen 1, Förskolor Harvestad/Ekholmen/Blästad

Om arbetsplatsen

Förskolan Nybrovägen 1 är belägen i bottenplanet i Harvestadsskolans lokaler. Förskolan består av tre avdelningar, två med yngre barn och en med äldre barn, totalt 60 barn.

Nybrovägen är en av nio förskolor i området Harvestad, Ekholmen och Blästad. Området leds av en rektor och tre biträdande rektorer. Vi har tre förste förskollärare, två specialpedagoger, en vaktmästare och en administratör.

Vi ser vi barnet som kompetent och arbetar för att ge barnen möjlighet att vara självständiga och hjälpa varandra. Vi ser olikheter som något positivt och möter barnen utifrån deras olika kompetenser och behov. Personalen är närvarande tillsammans med barnen och undervisning sker genom ett utforskande förhållningssätt. Vi arbetar för en välkomnande och hållbar utbildning med omsorg, utveckling och lärande för alla, hela dagen. Vi tror på att medarbetarna är experterna på sin verksamhet och vi arbetar för att skapa delaktighet då nya arbetssätt ska implementeras. Rektorer och medarbetare har tillsammans arbetat fram ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete, vilket hjälper oss att ständigt utveckla vår utbildning och följa barnens förändrade kunnande både på grupp- och individnivå.

Varje arbetslag har gemensam reflektionstid regelbundet då uppföljning av undervisningen inom det prioriterade målet sker. Vårt prioriterade mål att varje barn utvecklar sin förmåga att kommunicera. Vi tror på gemensam fortbildning. Varje schemaperiod läggs även tid utanför barngrupp till fortbildning i form av litteratur eller workshops.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som förskollärare har du goda kunskaper om förskolans uppdrag och är väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

Som förskollärare är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste förskollärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller allmän visstidsanställning.

Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.

Inget personligt brev i din ansökan

Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.

Information om tjänsten

Tillträde: 2022-01-10

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 7930

Dela detta jobb

Förskollärare till Nybrovägen 1, Förskolor Harvestad/Ekholmen/Blästad

Linköpings kommun