forskolejobb.se

Logo

Förskollärare till förskoleklass

Ort
Kategorier
Utgår

2018-08-04

Ansök nu

Förskollärare till förskoleklass

Vikskolan söker utbildade och engagerade förskollärare. Vi söker därför dig som har ett brinnande intresse för förskoleklass- och fritidshemspedagogik där du utifrån elevernas intresse och behov utformar en meningsfull undervisning- och fritidstid.

Du ser det kollegiala lärandet som en självklar del av ditt uppdrag och arbete. Du verkar för att utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäckter. Du har nya idéer, ett intresse för skapande arbete, entreprenörskap, lek och fysiska aktiviteter inom ramen för hela skoldagen.

Du verkar för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Vi söker dig som är utbildad Förskollärare med erfarenhet av att arbeta i förskoleklass och fritids. Du får gärna ha kompetens och intresse av bild, musik eller slöjd. Vi vill att du i samverkan med föräldrar, kollegor och övrig personal driver en verksamhet som hjälper eleverna att bli trygga, kreativa och nyfikna.
Du har förmågan att se alla elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får dem att växa. Du är väl förtrogen med skolans och fritidshemmets styrdokument och utgår från dessa i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten.

Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet från arbete i skolan och därmed känner dig trygg i skolans uppdrag. Du kan arbeta självständigt men är också en lagarbetare.

Lust att lära och tro på framtiden” . Vikskolan är en F - 9 skola med 320 elever ingår i Magnetica Education AB - fyra skolor varav en resursskola samt 3 förskolor i Upplands Väsby. Vi har ett nära samarbete och utbyte med varandra. En trevlig skolgård inbjuder till lek och rörelse. Skolan ligger omgivet av en naturskön miljö som skapar många möjligheter till lärande miljöer. Lärare och fritidspersonal tillhör två arbetslag åk F-3 och åk 4-9 bildar ett eget. På skolan finns tillgång till elevhälsa, specialpedagog, kurator.

Vi undanbeder oss kontaktar från olika rekryteringsföretag.

Dela detta jobb

Logo
Förskollärare till förskoleklass

MAGNETICA EDUCATION AB