Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? 

Som medarbetare inom förskolan i Malmö stad får du utvecklas i din yrkesroll och erbjuds tydliga karriärmöjligheter. Vår vision är att skapa barnens bästa förskola, och idag är det hos oss många spännande initiativ, forskningsprojekt och idéer tar fart. Läs mer på http://www.malmo.se/forskolekarriar 

Vi söker dig förskollärare som vill anta utmaningen i att verkligen vara med och bygga något bra från grunden. Vi är en liten förskola som nyligen genomgått en organisationsförändring. Vi består numera av två avdelningar med små barn 1-3 år (15 barn per avdelning) och en avdelning för våra äldre barn i åldrarna 3- 4 år med 17 barn. 

Tjänsten finns på avdelningen Snäckan där du kommer att få två kollegor som ständigt arbetar för att skapa en trygg och stimulerande miljö för alla barn. 

Som förskolärare på Lillsjöns förskola ges du möjlighet att tillsammans med ditt arbetslag och förste förskollärare skapa en verksamhet där barnen och deras unika behov och intressen står i centrum. På förskolans gemensamma ytor arbetar vi med att skapa rum i rummet. Däribland en ateljé som uppmanar till kreativt skapande. 

På förskolan finns en stark vilja att utveckla verksamheten och dess innehåll vilket också kommer att bidra till ökad kvalitet. Våra utvecklinsområden är språk, uppföljning, utveckling och utvärdering samt det kommungemensamma området; Alla barns rätt till stöd.

Arbetsuppgifter

Tillsammans med resten av arbetslaget arbetar du som förskollärare utifrån aktuella styrdokument, du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Du är villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. I uppdraget som förskollärare vill vi att du driver och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i forskning och vetenskaplig grund. 

För att utveckla kvalitén för barnen i förskolan får du som förskollärare i Malmö stad tid för verksamhetsutveckling med i genomsnitt fem timmar per vecka. Det betyder att du får schemalagd tid för bland annat reflektion och lärande med kollegor, dokumentation, analys, observation och uppföljning. 

Dokumentation och reflektion tillsammans med kollegor lägger grunden för vårt pedagogiska utvecklingsarbete där vi har det kompetenta barnet i fokus. Vår förste förskollärare kommer att finns som en del i det nära ledarskapet på förskolan, för att utmana och stötta er i ert uppdrag. 

I vår verksamhet förvantas du som förskollärare vara ansvarig för att strukturera upp arbetet på avdelningen utifrån tydliga ramar. Alla avdelningar arbetar utifrån en plan för veckan där alla de olika delarna från vår läroplan finns med. Inom dessa ramar är vi lyhörda och utgår från vad barnen går igång på. Vi delar in barnen i mindre grupper utifrån mognad för att kunna möta varje barn. Utifrån barnens intressen skapar vi sedan lärmiljöer som utmanar, utvecklar och möter barnen där de befinner sig. 

Som förskollärare hos oss behöver du därför vara lyhörd och nyfiken på barnens unika intressen och vara beredd på att ta nya vägar mot kunskap tillsammans med barnen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förskollärarexamen. Enligt Skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning. 

För att lyckas i rollen som förskollärare ser vi att du har följande egenskaper/förhållningssätt: 
• Ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. 
• Vill bidra med utveckling och förnyelse på din avdelning, förskola och ditt förskolområde. 
• Ser värdet av det kollegiala lärandet. 
• Har förmågan till ett flexibelt arbetssätt – olika barngrupper kräver olika arbetssätt. 
• Bidrar med kreativitet, reflektion och en positiv anda. 

För oss är det viktigt med ett gott bemötande. Du ska vara lyhörd och närvarande i mötet med barn och föräldrar och på ett professionellt sätt möta deras behov för att skapa delaktighet och samverkan på förskolan. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2018-05-01

Antal platser: 1

Ansökan

Ansök senast: 2018-02-28

Referensnummer: 172-2514

Kontaktpersoner

  • Anne Tomelius
  • Förskolechef
  • 0708-72 21 85
  • Karin Åström
  • Biträdande förskolechef
  • 0723-50 68 71

Övrigt

Förskoleförvaltningens huvuduppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi lockar kompetenta medarbetare genom att erbjuda spännande uppdrag, trygga anställningar och en arbetsplats där nyfikenhet och nytänkande är i fokus. I Malmö stad leds varje förskoleområde av en förskolechef samt två biträdande förskolechefer och två förste förskollärare. För dig som anställd innebär det tillgången av ett nära ledarskap med fokus på såväl din arbetsmiljö som den pedagogiska utvecklingen på förskolan och kanske i framtiden även ett möjligt karriärsteg för dig? Som anställd i Malmö stad erbjuds du kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och för dig som är nyutexaminerad en givande introduktionsperiod med en mentor. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. 

Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta utdrag kan beställas på 
http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/Vanliga-blanketter/skola_barnomsorg/ 

Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. 

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.