forskolejobb.se

Förskollärare/Lärare F-3 till förskoleklass, vikariat.

Ort
Kategorier
Utgår

2021-06-18

Ansök nu

Förskollärare/Lärare F-3 till förskoleklass, vikariat.

Arbetsplatsbeskrivning

Backluraskolan är en F-6 skola med ca 430 elever. Skolan ligger i ett naturskönt område i Hässelby norra villastad.

Här finns nyfikna elever, kompetent personal samt ett stort engagemang för utveckling och kollegialt lärande. Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare alt. lärare F-3 och som vill vara en del av en lärande organisation.

Ett lösningsinriktat och positivt förhållningssätt är viktigt för oss och vi har sedan några år tillbaka arbetat med och inspirerats av LIP (Lösningsinriktad pedagogik). Vi deltar sedan tre år tillbaka i ett samarbete med Synligt lärande/Challenging Learning. Vi arbetar systematiskt med att synliggöra lärandet för eleverna genom formativ återkoppling.

Vi har eget tillagningskök och en inspirerande skolgård som inbjuder till lek och rörelse. Vi lägger stor vikt vid att få in mer rörelse i elevens hela dag.

Vi arbetar i arbetslag där respektive årskurs tillsammans med fritidshemspersonalen bildar ett arbetslag. Arbetslaget har ett gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag. I en miljö där vi tillsammans tar ansvar skapar vi också en trygg miljö för våra elever, en trygghet som sedan är grunden för inlärning. Vår målsättning är att alla våra elever ska lämna skolan med goda kunskaper och en stor tilltro till sig själv och sin egen förmåga.

Vi hoppas att du vill vara med och utveckla Backuraskolan tillsammans med oss, välkommen med din ansökan!

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som lärare i förskoleklass innebär unika och betydelsefulla möjligheter till att påverka och bidra till elevers utveckling. Som lärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje elev och för hela elevgruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt skolans läroplan.

I tjänsten ingår att vara mentor för en av våra tre förskoleklasser. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i en förskoleklass. Du kommer att samplanera tillsammans övriga förskollärare samt med ha ett nära samarbete med fritidspersonalen i arbetslaget.

Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt elevfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar elevers lärprocesser.

Vi vill att du tar till vara på elevernas nyfikenhet och kreativitet i din planering och undervisning.

I tjänsten ingår att arbeta på fritidshemmet under del av eftermiddagen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation F-3. Det är viktigt att du har erfarenhet från arbete i förskoleklass.

Du ska ha elevens bästa i fokus, kunna se elevers olika behov, tillämpa ett relationellt förhållningssätt och därmed skapa de bästa förutsättningar för varje enskild elev. Att bygga goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare ser vi därför som en naturlig del i arbetet. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av elev, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vi värdesätter ett tydligt ledarskap där du också kan sätta gränser.

I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Tjänsten är ett vikariat under nästa läsår. Möjlighet kan finnas till eventuell förlängning av tjänsten.

Dela detta jobb

Förskollärare/Lärare F-3 till förskoleklass, vikariat.

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen