forskolejobb.se

Förskollärare, Kungshöga förskola

Företag Mjölby kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2019-11-17

Ansök nu

Förskollärare, Kungshöga förskola

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 700 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2200 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?

Vi söker nu en ny kollega till vår förskola där nytänk och engagemang välkomnas! Vill du vara en del i vårt fortsatta arbete med att utveckla en förskola som bidrar till optimalt lärande för varje barn både kunskaps- och känslomässigt?

I utbildningsförvaltningen finns över 20 förskolor för barn 1-5 år i kommunal regi samt ett antal fristående förskolor. Som alternativ finns även familjedaghem. Mjölby kommun satsar på att en stor andel av personalen ska vara högutbildad.

Kungshöga förskola är belägen i Mjölby stad och ligger i anslutning till Kungshöga gymnasium. Förskolan har fyra nyrenoverade avdelningar. Vi arbetar med kollegialt lärande inom vår gemensamma organisation där ytterligare en förskola ingår. Arbetstiden är förlagd till endast dagtid.

Inför året 2019-2020 kommer vårt utvecklingsområde och personalens kompetensutveckling fokusera på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Som en del i detta utvecklingsarbete sker kompetensutvecklingen genom Läslyftet i Skolverkets lärportal.


ARBETSUPPGIFTER
Du arbetar professionellt utifrån förskolans läroplan med dess mål och intentioner. Du har ett engagemang i att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument där det systematiska kvalitetsarbetet är en självklar arbetsmetod för att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans undervisning och utbildning. Pedagogisk dokumentation är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Du förväntas arbeta medforskande tillsammans med barn och kollegor.
I samarbete med kollegorna utvecklar du lärmiljöer som inbjuder och inspirerar alla barn till lek, lustfyllt lärande och positiv kommunikation.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Erfarenhet av pedagogisk dokumentation är meriterande.
Du är medveten om ditt ledarskap och har en god förmåga för samarbete samt att organisera och strukturera.
Ditt förhållningssätt genomsyras av engagemang, kreativitet och nyfikenhet.
Du har tillit till barnets kompetens, som tas tillvara som en viktig resurs i lärprocesserna. Du är tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och förväntas vara en god förebild med ett respektfullt bemötande. Du tar ett aktivt ansvar för att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Vi erbjuder dig som förskollärare i Mjölby kommun ett positivt klimat för utveckling av förskolans verksamhet med en gemensam vision och utvecklingsplan för alla förskolor. Du får delta i ett ambitiöst introduktionsprogram med specialutbildade mentorer och får arbeta i en organisation där du har stor möjlighet att påverka såväl verksamheten som din egen arbetssituation.

Ett lokalt samverkansavtal som ger alla förskollärare garanterad pedagogisk utvecklingstid varje vecka.


ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 27 700 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.

Dela detta jobb

Förskollärare, Kungshöga förskola

Mjölby kommun