forskolejobb.se

Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa mittpunkt”. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Vår Vision 2025 skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö. I Varbergs kommun bor cirka 64 000 invånare och befolkningen ökar stadigt. Företag och människor har upptäckt fördelarna med Varberg och söker sig till en kommun med hög livskvalitet. I dag är vi cirka 4 500 anställda och nu behöver vi fler medarbetare för att kunna förverkliga visionens verksamhetsidé. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Enhet skoladministration på förskole- och grundskoleförvaltningen har ca 30 medarbetarna placerade på olika förskole- och grundskoleenheter på förskole- och grundskoleförvaltningen och ger förskolechefer, rektorer och andra chefer administrativt stöd. Enheten har påbörjat ett arbete att ge förskolor och grundskolor ett likvärdigt stöd med förbättrad kvalitet där medarbetarnas gemensamma arbete fokuserar på att kunna ge ett administrativt verksamhetsstöd med hög kvalitet som ständigt utvecklas.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med förskole- och grundskoleadministration, betygsadministration, administration av lärarnas IT-stöd, schemaläggning, personaladministrativa arbetsuppgifter, registrering och underhåll av uppgifter i personalsystemet, löneadministration, bokning/beställning av vikarier, ekonomi och fakturahantering.

Du förväntas bl.a. kunna ta fram kvalificerat och lämpligt underlag för rektors analys och beslut, göra presentationer, ta fram statistik och enkätresultat. Det handlar också om återkommande översyn och uppdatering av rutiner och riktlinjer.

Arbetsuppgifterna är av skiftande komplexitet/svårighetsgrad, vilket betyder att du kan förvänta dig att arbeta både med betydande utmaningar och med enkla rutinärenden såsom korrespondens, bokningar och samtal.

KVALIFIKATIONER
Eftergymnasial examen inom personal och löneadministration.

Du ska ha mycket god förmåga att arbeta med verksamhetsstödjande IT-system inom löne-, personal-, faktura- och elevhantering samt kunna formulera dig enkelt, klart och korrekt i skrift och tal. Du är en god organisatör och är noggrann i ditt arbete.

Du är drivande och identifierar utvecklingsområden och tar initiativ till insatser för förändringar och förbättringar samt vågar utmana till utveckling och enkelhet utifrån uppkomna behov och krav. I ditt arbete utgår du från helheten, har god planeringsförmåga och optimerar din vardag för att ha god framförhållning och klarar av att hantera många uppgifter samtidigt.

Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och strävar efter att vara tillgänglig och ge respons inom rimlig tid, ansvar för att tillhandahålla relevant dokumentation samt att hålla denna uppdaterad. Du tar ett ansvar för gemensamma arbetsuppgifter och utmaningar och har högt ställda mål på ditt eget arbete.

ÖVRIGT
Intervjuer och rekrytering kommer att ske löpande under annonseringstiden.

Tjänsten innebär arbete på olika förskolor och grundskolor på förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun under anställningstiden. Tjänsten kräver bil och körkort.

Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.

Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Logga

Administrativ handläggare förskola/skola

Företag Varbergs Kommun
Ort
Utgår

2019-03-21

Ansök nu

Dela detta jobb